Fotomicke testar Nikon CLS Vid Operan Göteborg

Photo Mike is testing the Nikon CLS flash system some pictures taken with the D700 and it is filmed with Nikon D3s. The place is the Opera House in Gothenburg and the model is Berra MAX

Fotomicke testar Nikons Blixtsystem CLS lite bilder tagna med D700 och det är filmat med Nikon D3s. Platsen är Operahuset i Göteborg och Modellen är Berra MAX

Fotomicke tipsar om Karl Taylor Photography

Ett måste gå in på denna fotograf YouTube han har många fina tips om fotografering !!!

Fotomicke visar hur han jobbar med PockeWizard i sin mobilastudio

Fotomicke visar hur han jobbar med PockeWizard i sin mobilastudio som är uppställd i ett konferensrum. där fotomicke ska fotografera porträttbilder på ca 80 personer under en timme. och för att få bra logistik av allt folk som ska fotograferas så kör han med 4st pocketwizard han utlöser kameran med en Pocketwizard inställd på Kanal 1 och på kameran sitter en Pocketwizard med en kabel som utlöserkameran och pocketwizarden sitter i blixtskon på kameran som ger en inpuls till sina blixtar som har var sin pocket Wizard inställd på Kanal 2

Photo Mike shows how he works with Pocketing Wizard in his mobile studio set up in a conference room. where the photo shoot to micke portraits of about 80 people in one hour. and to have good logistics of all the people being photographed as he drives with 4 pocket wizard, he will trigger the camera with a Pocket Wizard set to channel 1 and the camera sits a Pocket Wizard with a cable that utlöserkameran and pocketwizarden sitting in the hot shoe of the camera that provides a inpuls to their flashes that have had their pocket wizard set to Channel 2

RSS 2.0